Groenland

Grondige renovatie in oud-Edam

Opgeleverd
2018

In het oude centrum van Edam heeft B2 Restauratie het voormalige bijgebouw van de Groenland-kerk getransformeerd tot woning. Het pand kent een rijke historie. Zo heeft het in het verre verleden ook dienst gedaan als koeienstal. Geen monument, maar minstens zo interessant!

Groenland tijdens bouw
Groenland gereed