Dinsdag 30 april

Vrijdag 26 april was het tijd voor de herhalingsaudit in het kader van de ERB (Erkend Restauratie Bedrijf) certificering. Dit betekent dat er zowel op kantoor als op de bouwplaats wordt getoetst of we voldoen aan het in de normbladen gestelde. De auditoren waren duidelijk in hun oordeel, een positief advies!

Een bedrijf dat beschikt over het ERM-certificaat voor de BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) is tevens gekwalificeerd voor de Kennis+Kunde Kwaliteitsregeling voor ‘algemene restauratiebedrijven’ alsmede voor Timmerwerk en voor Metselwerk. Met het ERM-certificaat laat je zien dat je voldoende kennis en ervaring in huis hebt om monumentale objecten te onderhouden en restaureren.